• به یکی میگن دخترت را به کی شوهر دادی ؟ می گه غریبه نیست دامادمونه
  • به یارو می گن وقتی زنت خونه نیست چیکار می کنی ؟ میگه:استراحت. میگن : وقتی هست چی ؟ میگه : استقامت.
  • چوپان دروغگو میره تو قبر ازش می پرسن اسمت چیه ؟ میگه : دهقان فداکار!
  • معلم : به شخصی که با وجود عدم علاقه حاضرین به صحبت خود ادامه می ده چی میگن ؟ دانش آموز : معلم.
  • یه روز مش قربون می ره بانگ چکش را نقد کنه ، بانکیه بهش میگه چک سیباس ؟ مش قربون می گه نه ماله گردوهای پارساله.

 

دسته ها : جک
پنج شنبه نوزدهم 10 1387
X